Czas: 11:34 (UTC+9, CET+8) Data: 23.03.112 r. Juche (2023)
 

Życzenia

Towarzysze i Towarzyszki!
Koreanscy Towarzysze! Z okazji Dnia Slonca, czyli najwazniejszego swieta w KRLD, skladam wam jak najlepsze zyczenia. W imieniu osob zainteresowanych Korea, ktorych udalo sie zgromadzic posrod inicjatyw stworzonych przeze mnie zyczymy Narodowi Koreanskiemu wszystkiego dobrego. Bedziemy stac na strazy prawdy o KRLD i walczyc ze wszystkimi fake newsami! Ciesze sie, ze tyle osob jest chetnych uczyc sie prawdy i opowiadac o Korei, bez zachodnich klamstw.
Towarzysz Wiktor, grupa Wszystko o KRL-D

Towarzysze i Towarzyszki!
Z okazji Wspaniałego Święta Pierwszego Maja, w imieniu wszystkich wolnych, zjednoczonych ludzi pracujących dla wspólnego dobra narodu i głoszących rewolucyjne socjalistyczne idee Juche; przesyłam najlepsze życzenia dla całego Północnokoreańskiego narodu. Niech chwała waszego państwa trwa wiecznie! Niech upadną i rozwieją się knowania imperialistów dążących do zniszczenia owoców wysiłku pracującego ludu Północnokoreańskiego! Niechaj nie zagaśnie pamięć o przywódcach, którzy walczyli i poświęcili życie, aby dać swym rodakom ojczyznę wolną, sprawiedliwą, silną i szczęśliwą! Najlepsze życzenia dla Wielkiego Wodza Prezydenta Kim Ir Sena, którego urodziny niedawno obchodziliśmy; dla Kim Dzong Ila - kontynuatora jego chwalebnej misji; dla wszystkich ludzi przeciwstawiających się swoimi czynami zachłannemu kapitalizmowi, który jest źródłem wszelkiego zła, wyzysku, nieprawości. Niech żyje lud pracujący miast i wsi, niech żyją żołnierze, robotnicy, chłopi, pracujący intelektualiści! Z całego serca liczę, że będzie mi kiedyś dane wspomóc was w walce i wysiłku osobiście, nie zaś tylko poprzez słowa.
Towarzysz Marek

Towarzyszki i Towarzysze!
Przekazuję najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności Wielkiemu Naczelnemu Wodzowi, Umiłowanemu Kim Dzong Il-owi oraz Narodowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Niech żyje i zwycięża komunizm na świecie - gwarancja pokoju i szczęśliwości społecznej! Niech żyje naród Ludowo-Demokratycznej Republiki Korei i odnosi dalsze sukcesy w walce z amerykańskim i światowym imperializmem oraz w realizacji wiekopomnego programu wcielania w życie testamentu Umiłowanego Wodza Towarzysza Kim Ir Sena w sprawie wielkiej konsolidacji całego narodu w imię zjednoczenia Ojczyzny.
Tow. Kardynał Michał

Towarzysze!
Wasz Wielki Wódz Kim Dżong Il to mój idol, moje natchnienie budzące nieodpartą chęć życia, które dzięki Niemu toczy się wyłącznie optymistycznym rytmem i przepełnione jest nadzieją na epokowy sukces wdrażanej przez Niego z niebywałym hartem ducha i uporem idei sprawiedliwości społecznej zainicjowanej przez Jego niezapomnianej pamięci Ojca Kim Ir Sena.

Dlatego też szczęśliwy jestem i dumny, że danym mi jest złożyć Umiłowanemu Wodzowi i całemu walczącemu, demokratycznemu Narodowi Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej życzenia wszelkiej pomyślności na świetlaną przyszłość, której opoką i gwarantem jest On sam i Jego zdeterminowany, stanowczy opór stawiany amerykańskiemu i światowemu imperializmowi. Niech potęga Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i jej nieskrępowany rozwój, a przede wszystkim postawa Umiłowanego Wodza stanowią przestrogę dla wszelkich imperialistycznych knowań, których jedynym podstępnym i cynicznym celem jest zniszczenie owoców sprawiedliwego ładu społecznego - demokratycznych osiągnięć oraz zdobyczy Państwa i Narodu Ludowej Korei!

 Z wyrazami szacunku

Towarzysz Romek - żarliwy sympatyk KRL-D i Jej Wielkiego Wodza

Serdeczne życzenia dla ukochanego Wodza Kim Dzong Ila!
=======================================================

Niech dalej świeci Nam Jasna Gwiazda!

Wielki przywódca Kim Dzong Il chwalebnie walczy z amerykańsko-brytyjskim
sojuszem antyrobotniczym, który przez wyzysk, zachłannie pragnie pochłonąć w
swe parszywe ręce cały świat. Wódz jednak dzięki swemu wspaniałemu umysłowi
dzielnie walczy z nim!

Niech żyje Nasz Przywódca!

Niech żyje światowa rewolucja proletariacka!

Towarzysz Jacek ze Szczecina

SERDECZNE ŻYCZENIA DLA WIELKIEGO KOMUNISTY KIM DZONG ILA,SYNA WIELKIEGO
REWOLUCJONISTY I ANTYIMPERIALISTY, OBROŃCY LUDU KIM IR SENA.

WIELKI WODZU NARODU KOREAŃSKIEGO OBYŚ ŻYŁ DŁUGO,JESTEŚ NADZIEJĄ DLA BIEDNYCH
I WYZYSKIWANYCH TEGO ŚWIATA.TWÓJ GENIUSZ POZWALA WIELKIEMU LUDOWI KRL-D
WALCZYĆ Z IMPERIALIZMEM USA I JEGO POMAGIERÓW

POLSCY KOMUNIŚCI PRZESYŁAJĄ CI WIELKI GENIALNY WODZU SERDECZNE ŻYCZENIA!!

SYMPATYCY LBC-pisma rewolucyjnej partii komunistycznej.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA WIELKIEGO

WODZA KOREI PÓŁNOCNEJ, WIELKIEGO POLITYKA,

MĘŻA STANU I KOMUNISTY - KIM DZONG ILA !

GRZEGORZ Z KRAKOWA

POMYŚLNOŚCI WSZELAKIEJ W WALCE, PRACY, NAUCE DLA BUDOWY POMYŚLNOŚCI KOREI PÓŁNOCNEJ I JEJ OBYWATELI.

Towarzysz Jan.

Towarzysze!
Wasz Wielki Wódz był zawsze dla mnie natchnieniem o poranku, 
dzięki niemu moje zycie nabiera tempa. Dlatego też jestem dumny,
 że mogę złożyć Umiłowanemu Wodzowi i całemu demokratycznemu Narodowi Koreańskiemu 
życzenia wszelkiej pomyślności. Dziś patrzę z nadzieją na poczynania 
Umiłowanego Wodza, który z taką stanowczością opiera się 
imperializmowi amerykańskiemu. Niech Wasza potęga i rozwój będzie przestrogą 
dla wszelkich imperialistycznych działań,które podstępnie chcą 
zniszczyć zdobycze demokratycznej Wielkiej Korei Północnej.

Z wyrazami szacunku
Towarzysz Michał 

W dniu 61 urodzin Kochanemu Wodzowi, Kim Dzong Ilowi
sił do dalszego okraszonego wspaniałymi sukcesami budowania
raju na ziemi, jakim staje się i jest Korea Północna, życzy

Towarzyszka Anna Zakrzewska

Drodzy Towarzysze.

W imieniu Komunistycznej Partii Polski pragniemy przekazać
najlepsze życzenia dla Ukochanego Przywódcy Narodu Koreańskiego,
Towarzysza Kim Dzong Ila z okazji 61 rocznicy Jego urodzin.
Proszę przekazać Ukochanemu Wodzowi, że partia polskich 
komunistów i wszyscy świadomi ludzie pracy solidaryzują się
z Nim oraz całym Narodem Koreańskim, walczącym o szczęśliwą
przyszłość Ludowej Korei.

Towarzysze ze śląskiego Okręgowego Komiteu Wykonawczego KPP

 W Dniu 61. rocznicy urodzin Towarzysza Kim Dzong Ila nalepsze życzenia 
dalszej siły w walce z amerykańskim imperializmem 
oraz umacniania ideologi Dżucze.

Karol

My członkowie Warszawskiego koła Idei Dżucze składamy 
najserdeczniejsze pozdrowienia dla całego rządu Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej,
 Jesteśmy wdzięczni za pomoc i opiekę jaką otacza nas
 Drogi i umiłowany Przywódca Marszałek Kim Dzong Il! 
Z naszej strony ku sercu Marszałka płynie gorąca chęć służenia Mu 
i stanowcze postanowienie lojalności i gorąca chęć poznawania wielkich Idei Dżucze. 
Tak przysięgamy uczyć się Idei Dżucze by jeszcze bardziej zespolić sie 
z Narodem Koreańskim w tych trudnych chwilach.
Wyrażamy poparcie dla działań rządu KRL-D i w pełni solidaryzujemy sie w tym z KRL-D.
Dość jawnej imperialistycznej polityki USA!
Nasza szansa na wolnośći rozwój to nauki Wielkiego Wodza Tow. Kim Ir Sena
 i Wielkiego Przywódcy Tow. Kim Dzong Ila!
Pozdrawiamy wszystkich i wzywamy do zasilania naszych szeregów patriotów -
 przodowników postępu i studentów Idei Dżucze!

Członkowie Warszawskiego koła Idei Dżucze, Polska.

Z nieukrywanym podziwem patrzę na KRLD, że tak długo opiera 
i z pewnością będzie opierać się destrukcyjnemu kapitalizmowi
 i chyba jako jedyny kraj podtrzymuje ideę komunizmu. 
Żywię głęboką nadzieję że Naród Koreański będzie nadal opierał się 
kapitalistycznym pokusom i amerykańskiemu imperializmowi 
mając wielkie oparcie w swym przywódcy Kim Dzong Il'u.

Jarek

Drodzy Towarzysze

W imieniu świadomej części polskiej klasy robotniczej
przesyłamy najlepsze pozdrowienia i życzenia dla Ukochanego 
Przywódcy - Towarzysza Kim Dzong Ila i całego Narodu
Koreańskiego. Życzymy Wam sukcesów w Waszej walce o
szczęśliwą przyszłość Waszej pięknej socjalistycznej
Ojczyzny.

Przesyłają komuniści z Komunistycznej Partii Polski.

NIECH ŻYJE I ZWYCIĘŻA SOCJALIZM I KOMUNIZM!

POMYŚLNOŚCI WSZELAKIEJ W WALCE, PRACY, NAUCE DLA BUDOWY POMYŚLNOŚCI KOREI PÓŁNOCNEJ I JEJ OBYWATELI.

Towarzysz Jan.

Towarzysze!
Wasz Wielki Wódz był zawsze dla mnie natchnieniem o poranku, 
dzięki niemu moje zycie nabiera tempa. Dlatego też jestem dumny,
 że mogę złożyć Umiłowanemu Wodzowi i całemu demokratycznemu Narodowi Koreańskiemu 
życzenia wszelkiej pomyślności. Dziś patrzę z nadzieją na poczynania 
Umiłowanego Wodza, który z taką stanowczością opiera się 
imperializmowi amerykańskiemu. Niech Wasza potęga i rozwój będzie przestrogą 
dla wszelkich imperialistycznych działań,które podstępnie chcą 
zniszczyć zdobycze demokratycznej Wielkiej Korei Północnej.

Z wyrazami szacunku
Towarzysz Michał 

W dniu 61 urodzin Kochanemu Wodzowi, Kim Dzong Ilowi
sił do dalszego okraszonego wspaniałymi sukcesami budowania
raju na ziemi, jakim staje się i jest Korea Północna, życzy

Towarzyszka Anna Zakrzewska

Drodzy Towarzysze.

W imieniu Komunistycznej Partii Polski pragniemy przekazać
najlepsze życzenia dla Ukochanego Przywódcy Narodu Koreańskiego,
Towarzysza Kim Dzong Ila z okazji 61 rocznicy Jego urodzin.
Proszę przekazać Ukochanemu Wodzowi, że partia polskich 
komunistów i wszyscy świadomi ludzie pracy solidaryzują się
z Nim oraz całym Narodem Koreańskim, walczącym o szczęśliwą
przyszłość Ludowej Korei.

Towarzysze ze śląskiego Okręgowego Komiteu Wykonawczego KPP

W Dniu 61. rocznicy urodzin Towarzysza Kim Dzong Ila nalepsze życzenia 
dalszej siły w walce z amerykańskim imperializmem 
oraz umacniania ideologi Dżucze.

Karol

My członkowie Warszawskiego koła Idei Dżucze składamy 
najserdeczniejsze pozdrowienia dla całego rządu Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej,
 Jesteśmy wdzięczni za pomoc i opiekę jaką otacza nas
 Drogi i umiłowany Przywódca Marszałek Kim Dzong Il! 
Z naszej strony ku sercu Marszałka płynie gorąca chęć służenia Mu 
i stanowcze postanowienie lojalności i gorąca chęć poznawania wielkich Idei Dżucze. 
Tak przysięgamy uczyć się Idei Dżucze by jeszcze bardziej zespolić sie 
z Narodem Koreańskim w tych trudnych chwilach.
Wyrażamy poparcie dla działań rządu KRL-D i w pełni solidaryzujemy sie w tym z KRL-D.
Dość jawnej imperialistycznej polityki USA!
Nasza szansa na wolnośći rozwój to nauki Wielkiego Wodza Tow. Kim Ir Sena
 i Wielkiego Przywódcy Tow. Kim Dzong Ila!
Pozdrawiamy wszystkich i wzywamy do zasilania naszych szeregów patriotów -
 przodowników postępu i studentów Idei Dżucze!

Członkowie Warszawskiego koła Idei Dżucze, Polska.

Z nieukrywanym podziwem patrzę na KRLD, że tak długo opiera 
i z pewnością będzie opierać się destrukcyjnemu kapitalizmowi
 i chyba jako jedyny kraj podtrzymuje ideę komunizmu. 
Żywię głęboką nadzieję że Naród Koreański będzie nadal opierał się 
kapitalistycznym pokusom i amerykańskiemu imperializmowi 
mając wielkie oparcie w swym przywódcy Kim Dzong Il'u.

Jarek

Drodzy Towarzysze

W imieniu świadomej części polskiej klasy robotniczej
przesyłamy najlepsze pozdrowienia i życzenia dla Ukochanego 
Przywódcy - Towarzysza Kim Dzong Ila i całego Narodu
Koreańskiego. Życzymy Wam sukcesów w Waszej walce o
szczęśliwą przyszłość Waszej pięknej socjalistycznej
Ojczyzny.

Przesyłają komuniści z Komunistycznej Partii Polski.

NIECH ŻYJE I ZWYCIĘŻA SOCJALIZM I KOMUNIZM!

© Juche 99 (2010) O.S. KRLD Polska,